Kagero Kroniki Wojenne 14 Niebo nad Kurskiem Krzysztof Janowicz ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

СКАЧАТЬ

Скачать книгу LRF, TXT, FB2

Kagero Kroniki Wojenne 14 Niebo nad Kurskiem Krzysztof Janowicz ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ. W powietrzu toczy1y si tak zazarte walki, ze trudno znale dla nich porwnanie. Powsta1o ono w wyniku uderzenia wojsk Grupy Armii „Po1udnie” feldmarsza1ka Mansteina, ktre odbi1o Charkw z rk Armii Czerwonej i zosta1o powstrzymane nie tyle przez Rosjan, co wiosenne roztopy. Wszystko zacz1o si wtedy, gdy ucich1y juz dzia1a w Stalingradzie i opad1 kurz na przedpolach Charkowa. Wiosn 1943 roku rodkowy odcinek frontu wschodniego tworzy1o duze wybrzuszenie wchodzce w niemieckie linie na 160 kilometrw z centralnym punktem usytuowanym w Kursku. Warto przyjrze si choby dzia1aniu jednostek Luftwaffe wyposazonych w myliwce Focke-Wulf Fw 190A!

По этой теме смотрели

Managing the Design Process-Concept Development: An Essential Manual for the Working Designer Terry Lee Stone

Описание: This book illustrates the point where theory meets practice in the design studio environment. This book examines design management concepts...

Чёс Михаил Идов

ЧЕС - сборник рассказов Идова разных лет и совсем новая, только что написанная повесть, которая и дала...

Allied Strafing in World War II: A Cockpit View of Air to Ground Battle William B. Colgan

Among the offensive aerial missions employed in World War II, air-to-ground gun fighting was one of the most valuable. Strafing,...

The Financial Times Guide to Options: The Plain and Simple Guide to Successful Strategies Lenny Jordan

The Financial Times Guide to Options, will introduce you to the instruments and markets of options, giving you the confidence to trade successfully. Options are...

The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict G. Sasse

Regional diversity such as Ukraines often embodies potential for friction and conflict, in particular when...

www.english-kzn.ru © 2011-2017. Пробуждение